dinstation.se

Här hittar du information om nästan alla järnvägsstationer i Sverige. Informationen tillhandahålls av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen via dotterbolaget Svenska Reseterminaler (SRAB). Jernhusen äger cirka 40 av landets större stationer och i SRAB:s regi tar vi ansvar för cirka 90 ytterligare väntsalar i fastigheter som har andra ägare.

Läs mer om Jernhusens verksamhet på www. jernhusen.se

Våra största stationer

Alla stationer A-Ö

Karta över väntsalar som sköts av Jernhusen