Båstads station

Jernhusen
Informationen hämtas från Trafikverket
Visa:
Med typ:

Avgångar i närtid saknas.

Ankomster i närtid saknas.

 • Tid
  16:36 Beräknas 17:20
  Till
  Göteborg C
  Via Halmstad C, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka
  Spår
  1
  Tåg
  1062
  Anmärkning
  Tåget går endast till Halmstad. Öresundståg
 • Tid
  17:26
  Till
  Köpenhamn H
  Via Ängelholm, Åstorp, Lund C, Malmö C
  Spår
  4
  Tåg
  1093
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  17:36
  Till
  Göteborg C
  Via Halmstad C, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka
  Spår
  1
  Tåg
  1068
  Anmärkning
  Kort tåg Öresundståg
 • Tid
  18:26
  Till
  Köpenhamn H
  Via Ängelholm, Åstorp, Lund C, Malmö C
  Spår
  4
  Tåg
  1099
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  18:36
  Till
  Göteborg C
  Via Halmstad C, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka
  Spår
  1
  Tåg
  1074
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  19:26
  Till
  Köpenhamn H
  Via Ängelholm, Åstorp, Lund C, Malmö C
  Spår
  4
  Tåg
  1105
  Anmärkning
  Byte i Ängelholm för resa t Helsingborg. Öresundståg
 • Tid
  19:36
  Till
  Göteborg C
  Via Halmstad C, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka
  Spår
  1
  Tåg
  1080
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  20:26
  Till
  Köpenhamn H
  Via Ängelholm, Åstorp, Lund C, Malmö C
  Spår
  4
  Tåg
  1111
  Anmärkning
  Byte i Ängelholm för resa t Helsingborg. Öresundståg
 • Tid
  16:36 Beräknas 17:20
  Från
  Köpenhamn H
  Via Köpenhamn H, Malmö C, Lund C, Åstorp, Ängelholm
  Spår
  1
  Tåg
  1062
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  17:26
  Från
  Göteborg C
  Via Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg
  Spår
  4
  Tåg
  1093
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  17:36
  Från
  Köpenhamn H
  Via Köpenhamn H, Malmö C, Lund C, Åstorp, Ängelholm
  Spår
  1
  Tåg
  1068
  Anmärkning
  Kort tåg Öresundståg
 • Tid
  18:26
  Från
  Göteborg C
  Via Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg
  Spår
  4
  Tåg
  1099
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  18:36
  Från
  Köpenhamn H
  Via Köpenhamn H, Malmö C, Lund C, Åstorp, Ängelholm
  Spår
  1
  Tåg
  1074
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  19:26
  Från
  Göteborg C
  Via Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg
  Spår
  4
  Tåg
  1105
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  19:36
  Från
  Köpenhamn H
  Via Köpenhamn H, Malmö C, Lund C, Åstorp, Ängelholm
  Spår
  1
  Tåg
  1080
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  20:26
  Från
  Göteborg C
  Via Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg
  Spår
  4
  Tåg
  1111
  Anmärkning
  Öresundståg

Planera din resa

Här kan du söka resvägar men inte göra biljettköp.

Välkommen till Båstad

På den här sidan hittar du tidtabeller, reseplanerare, karta samt information om öppettider.

Här är stationen