Nyköpings Centralstation

Jernhusen
Informationen hämtas från Trafikverket
Visa:
Med typ:

Avgångar i närtid saknas.

Ankomster i närtid saknas.

 • Tid
  10:18
  Till
  Stockholm Central
  Via Vagnhärad, Södertälje Syd, Flemingsberg
  Spår
  6
  Tåg
  226
  Anmärkning
  Movingo gäller. Mälartåg SJ
 • Tid
  10:45
  Till
  Norrköping C
  Via Kolmården
  Spår
  6
  Tåg
  227
  Anmärkning
  Movingo gäller. Mälartåg SJ
 • Tid
  11:14
  Till
  Stockholm Central
  Via Vagnhärad, Södertälje Syd, Flemingsberg
  Spår
  6
  Tåg
  228
  Anmärkning
  Movingo gäller. Mälartåg SJ
 • Tid
  11:46
  Till
  Norrköping C
  Via Kolmården
  Spår
  6
  Tåg
  229
  Anmärkning
  Movingo gäller. Mälartåg SJ
 • Tid
  12:14
  Till
  Stockholm Central
  Via Vagnhärad, Södertälje Syd, Flemingsberg
  Spår
  6
  Tåg
  230
  Anmärkning
  Movingo gäller. Mälartåg SJ
 • Tid
  12:46
  Till
  Norrköping C
  Via Kolmården
  Spår
  6
  Tåg
  231
  Anmärkning
  Movingo gäller. Mälartåg SJ
 • Tid
  13:14
  Till
  Stockholm Central
  Via Vagnhärad, Södertälje Syd, Flemingsberg
  Spår
  6
  Tåg
  232
  Anmärkning
  Movingo gäller. Mälartåg SJ
 • Tid
  13:45
  Till
  Norrköping C
  Via Kolmården
  Spår
  6
  Tåg
  233
  Anmärkning
  Movingo gäller. Mälartåg SJ
 • Tid
  10:17
  Från
  Norrköping C
  Via Norrköping C, Kolmården
  Spår
  6
  Tåg
  226
  Anmärkning
  Mälartåg SJ
 • Tid
  10:42
  Från
  Stockholm Central
  Via Stockholm Central, Flemingsberg, Södertälje Syd, Vagnhärad
  Spår
  6
  Tåg
  227
  Anmärkning
  Mälartåg SJ
 • Tid
  11:13
  Från
  Norrköping C
  Via Norrköping C, Kolmården
  Spår
  6
  Tåg
  228
  Anmärkning
  Mälartåg SJ
 • Tid
  11:45
  Från
  Stockholm Central
  Via Stockholm Central, Flemingsberg, Södertälje Syd, Vagnhärad
  Spår
  6
  Tåg
  229
  Anmärkning
  Mälartåg SJ
 • Tid
  12:13
  Från
  Norrköping C
  Via Norrköping C, Kolmården
  Spår
  6
  Tåg
  230
  Anmärkning
  Mälartåg SJ
 • Tid
  12:45
  Från
  Stockholm Central
  Via Stockholm Central, Flemingsberg, Södertälje Syd, Vagnhärad
  Spår
  6
  Tåg
  231
  Anmärkning
  Mälartåg SJ
 • Tid
  13:13
  Från
  Norrköping C
  Via Norrköping C, Kolmården
  Spår
  6
  Tåg
  232
  Anmärkning
  Mälartåg SJ
 • Tid
  13:44
  Från
  Stockholm Central
  Via Stockholm Central, Flemingsberg, Södertälje Syd, Vagnhärad
  Spår
  6
  Tåg
  233
  Anmärkning
  Mälartåg SJ

Planera din resa

Här kan du söka resvägar men inte göra biljettköp.

Parkeringen vid Brunnsgatan-Södra Bangårdsgatan avstängd

Mellan 24 augusti och 29 september är parkeringen avstängd på grund av provtagning inför kommande marksanering. Nya parkeringsplatser finns vid godsmagasinet på Södra Bangårdsgatan. 

Nya resecentrum

Ett nytt resecentrum ska byggas i Nyköping. Läs mer om det på kommunens webbplats.

www.nykoping.se/resecentrum

 

Välkommen till Nyköping

År 1877 fick Nyköping sin första järnvägsförbindelse då staden anslöts till järnvägslinjen Eskilstuna-Flen-Oxelösund. Inom några år kan det bli supermodernt då den nya järnvägslinjen Ostlänken är planerad att passera staden med kapacitet för höghastighetståg.

Här är stationen