Varberg Station

Jernhusen
Informationen hämtas från Trafikverket
Visa:
Med typ:

Avgångar i närtid saknas.

Ankomster i närtid saknas.

 • Tid
  09:33 Beräknas 09:38
  Till
  Göteborg C
  Via Kungsbacka, Mölndal
  Spår
  4
  Tåg
  1014
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  10:28 Beräknas 10:35
  Till
  Köpenhamn H
  Via Falkenberg, Halmstad C, Lund C, Malmö C
  Spår
  3
  Tåg
  1057
  Anmärkning
  Prel. tid Inväntat tåg Buss ers. Ängelholm - Helsingborg. Öresundståg
 • Tid
  10:33
  Till
  Göteborg C
  Via Kungsbacka, Mölndal
  Spår
  4
  Tåg
  1020
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  11:28
  Till
  Köpenhamn H
  Via Falkenberg, Halmstad C, Lund C, Malmö C
  Spår
  3
  Tåg
  1063
  Anmärkning
  Buss ers. Ängelholm - Helsingborg. Öresundståg
 • Tid
  11:33 Beräknas 11:39
  Till
  Göteborg C
  Via Kungsbacka, Mölndal
  Spår
  4
  Tåg
  1026
  Anmärkning
  Prel. tid Inväntat tåg Öresundståg
 • Tid
  12:07
  Till
  Göteborg C
  Via Åsa, Kungsbacka, Mölndal
  Spår
  2
  Tåg
  13138
  Anmärkning
  Västtrafiks kort och biljetter gäller, Hallandstrafikens kort och biljetter gäller Västtågen
 • Tid
  12:28
  Till
  Köpenhamn H
  Via Falkenberg, Halmstad C, Lund C, Malmö C
  Spår
  3
  Tåg
  1069
  Anmärkning
  Buss ers. Ängelholm - Helsingborg. Öresundståg
 • Tid
  12:33
  Till
  Göteborg C
  Via Kungsbacka, Mölndal
  Spår
  4
  Tåg
  1032
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  09:29 Beräknas 09:38
  Från
  Köpenhamn H
  Via Köpenhamn H, Lund C, Åstorp, Halmstad C, Falkenberg
  Spår
  4
  Tåg
  1014
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  10:24 Beräknas 10:35
  Från
  Göteborg C
  Via Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka
  Spår
  3
  Tåg
  1057
  Anmärkning
  Prel. tid Inväntat tåg Öresundståg
 • Tid
  10:29
  Från
  Köpenhamn H
  Via Köpenhamn H, Malmö C, Lund C, Halmstad C, Falkenberg
  Spår
  4
  Tåg
  1020
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  10:57
  Från
  Göteborg C
  Via Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka, Åsa
  Spår
  2
  Tåg
  13135
  Anmärkning
  Västtågen
 • Tid
  11:24
  Från
  Göteborg C
  Via Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka
  Spår
  3
  Tåg
  1063
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  11:29 Beräknas 11:39
  Från
  Köpenhamn H
  Via Köpenhamn H, Malmö C, Lund C, Halmstad C, Falkenberg
  Spår
  4
  Tåg
  1026
  Anmärkning
  Prel. tid Inväntat tåg Öresundståg
 • Tid
  12:24
  Från
  Göteborg C
  Via Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka
  Spår
  3
  Tåg
  1069
  Anmärkning
  Öresundståg
 • Tid
  12:29
  Från
  Köpenhamn H
  Via Köpenhamn H, Malmö C, Lund C, Halmstad C, Falkenberg
  Spår
  4
  Tåg
  1032
  Anmärkning
  Öresundståg

Planera din resa

Här kan du söka resvägar men inte göra biljettköp.

Huvudentrén stängs

Från den 18 maj 2020 kommer ingången på stationshusets östra sida, mot Västra Vallgatan, att vara avstängd. För att komma till och från plattformarna får du gå runt stationshuset på norra sidan. Detta beror på arbetet med att bygga Varbergstunneln. 

Läs mer om arbetet med tunneln här:

www.trafikverket.se/varbergstunneln

 

Välkommen till Varberg

2019 startar bygget av Varbergstunneln genom staden. Du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer hos Varbergs kommun och Trafikverket.

www.varberg.se/varbergstunneln

www.trafikverket.se/varbergstunneln

Här är stationen